Legge til selskapstilgang for flere brukere

  1. Klikk Administrasjon.
  2. (hvis aktuelt) Klikk på kunde-, gruppe- eller klientnivå.
  3. Klikk på Brukere-fanen.
  4. Velg ✅ en eller flere brukere.
  5. Klikk Handlinger > Legg til selskaptilgang.
  6. Velg selskap. MERK: Du kan se hvilke brukere du valgte ved å klikke på den blå teksten.
  7. Klikk OK.