Redigere bruker

 1. Klikk Administrasjon.
 2. (hvis aktuelt) Klikk på topp-, gruppe- eller klientnivå.
 3. Gå til fanen Brukere.
 4. Klikk på brukernavnet.

Du kan utføre følgende endringer:

Rediger brukerdetaljer

 1. Klikk på ✏️ Rediger ved siden av Detaljer.
 2. Rediger brukernavn eller endre brukernivå. MERK: Se brukernivå for mer informasjon om brukernivåene.
 3. Klikk OK.

MERK: Det er mulig å merke en bruker som en revisor. Fordelen med dette er for eksempel om du ønsker å legge til midlertidige brukere og enkelt kunne identifisere slike brukere. Merking av en bruker som revisor gir ikke brukeren noen tillatelser eller tilgangsrettigheter.

Gi selskapstilgang

 1. Klikk på ✏️ Rediger ved siden av Selskapstilgang.
 2. I listen Velg selskaper velger du selskap/selskaper.
 3. Klikk Lagre.

Gi kunde, gruppe og klient tilgang

 1. Klikk på ✏️ Rediger ved siden av Kunde-, gruppe- og klienttilgang.
 2. I listen Søk etter tilganger velger du kunden, gruppen eller klienten brukeren skal ha tilgang til.
 3. I Admin-kolonnen merker du av for Admin hvis brukeren skal være administrator på det nivået.
 4. Klikk Lagre.

Tilordne rolle

 1. Klikk på ✏️ Rediger ved siden av Roller.
 2. I listen Søk etter roller velger du rollen brukeren skal ha.
 3. Klikk Lagre.