Slette bruker(e)

  1. Klikk på Administrasjon.
  2. (Hvis relevant) Klikk på topp-, gruppe- eller klientnivå.
  3. Gå til Bruker-fanen.
  4. Velg bruker(e).
  5. Klikk på Handlinger > Slett brukere.
  6. I dialogboksen Slett bruker, skriv inn navnet på brukeren eller den første brukeren i listen for å bekrefte slettingen. MERK: Du vil få en advarsel hvis noen av brukerne du prøver å slette har innhold, og de vil ikke bli slettet.
  7. Klikk Slett. Bruker(e) fjernes fra alle klienter og grupper.

 

MERK: Hvis en bruker har innhold, vil han eller hun ikke bli slettet. Du kan imidlertid flytte innholdet deres til en annen bruker.