Søke etter brukere

I fanen Brukere vises en liste over alle brukere som har tilgang til den klienten, gruppen eller kunden du står på.

Du kan du benytte feltet Søk i listen for å søke etter alle brukere, i alle klienter og grupper.

 

Hvis du har mange brukere i listen, kan det være praktisk å bruke filteret for å velge brukerne.

For å filtrere brukere;

  1. Klikk på Filter for å åpne dialogboksen Filtrer brukere.
  2. Her kan du filtrere på:
    • Navn eller e-post
    • Brukernivå
    • Administrator
  3. Klikk på Bruk.

MERK: Hvis et filter er brukt, vil du se et gult ikon ved siden av Filter-knappen, som indikerer det totale antallet filtre som er i bruk. Klikk på Fjern filter for å fjerne filteret.