Meldinger

Funksjonaliteten Meldinger gjør det mulig å vite når visse hendelser skjer i OneStop Reporting Portal. For eksempel når noen deler en rapport med deg, vil du se en rød sirkel på knappen Meldinger.

  • Klikk på Meldinger for å åpne dialogboksen med informasjon om dine varsler.
  • Klikk på et varsel for å se hele meldingen.

Varselinnstillinger

I Varselinnstillinger kan du velge hvordan du vil få varslene dine: på e-post, i en banner i portalen eller på mobilen og enhetene dine. Slik får du tilgang til innstillingene:

  • Klikk på Varsler og deretter på Varselinnstillinger.

Disse innstillingene har to nivåer:

  • Alternativene under Varsler kontrollerer alle varsler i alle moduler i portalen.
  • Alternativene under Arkiv, Oppgaver og Budsjettflyt styrer varselinnstillingene for de spesifikke modulene.

Deaktivere varselbanneret

Varselbannerfunksjonaliteten er som standard slått på. Slik deaktiverer du:

  1. Klikk på Varsel.
  2. Klikk på menyalternativet Varselinnstillinger.
  3. På fanen Varselinnstillinger, under Varsler, slår du av bryteren  Vis varselbanner.