Publisering

Modulen Publisering gjør det mulig å distribuere rapporter og rapportpakker til brukere eller en gruppe av brukere som tilhører en rolle i systemet. Rapporter kan kjøres og distribueres på et forhåndsdefinert klokkeslett, eller du kan manuelt starte kjøring etter behov. Du kan legge til flere rapporter i en publiseringsjobb, angi parametre og sende til e-postmottakere eller sende til Arkiv-modulen deres i portalen. Publisering genererer en logg for alle kjøringer, slik at du kan ha oversikt over rapportkjøringene. Du kan også redigere eksisterende publiseringsjobber, for eksempel kan du legge til eller slette rapporter fra jobben eller legge til eller slette mottakere. Med funksjonen Planlegging kan du konfigurere planlegging for publiseringsjobber og sende rapporter med et forhåndsdefinert intervall.