Opprette en ny publiseringsjobb

Alternativer i dialogboksen Opprett ny:

Knapp Navn Beskrivelse
Lagre Klikk her for å lagre publiseringsjobben.
Lagre og kjør Klikk her for å lagre og kjøre publiseringsjobben.
Lukk Klikk her for å lukke dialogboksen Opprette ny publiseringsjobb.

 1. Klikk på Publisering.
 2. Klikk på Opprett ny i øvre høyre hjørne.
 3. Fyll ut disse feltene:
  Navn: Angi et navn på publiseringsjobben.
  Beskrivelse (valgfritt): Angi en beskrivelse for publiseringsjobben.
  Integrasjon:Velg integrasjonen som selskapet ligger på (Dette valget er kun synlig hvis det ligger flere integrasjoner på klienten)
  Selskap: Velg et selskap fra listen (hvis du har tilgang til mer enn ett).
 4. Velg rapportene du vil inkludere i publiseringsjobben fra nedtrekksmenyen. Du kan velge flere rapporter. MERK: Du kan også bruke Bla gjennom maler.
 5. Klikk på Velg. MERK: Sikkerhetskontekst er som standard satt til Mottaker. Dette er for å sikre at mottakeren av rapportene bare ser dataene han eller hun har tillatelse til å se. Hvis du endrer dette til Meg, ser mottakeren av rapportene alle dataene du har tilgang til.
 6. Under Parametre velger du parametrene du vil ha for rapportene. Alternativene du ser her, vil avhenge av hvilke parametre du må angi for å kjøre rapportene. MERK: Hvis du har mer enn fem rapporter, vil det bli flere sider.
 7. Under Mottakere velger du mottakere fra listen over Brukere eller Roller. MERK: Du kan bare sende rapporter til brukere som har tilgang til modulen Publisering.
 8. Klikk på fanen Mål. Her kan du velge om mottakeren skal motta rapportene som e-post, eller om de skal sendes til Arkiv-modulen deres, eller begge. Se Arkiv hvis du vil ha mer informasjon om funksjonaliteten i modulen Arkiv.
 9. Klikk på Lagre eller Lagre og kjør. MERK: Noen brukere kan oppleve problemer med å legge til gamle rapporter i en publiseringsjobb. Selv om disse ville kjøre problemfritt i Rapportering, kan de ikke kjøres i en publiseringsjobb, fordi denne krever at rapporter er kompatible med en nyere versjon av OneStop Reporting. For å løse dette må du åpne rapporten i Report Designer, lagre og publisere rapporten på nytt i Rapportering. Hvis det er problemer med definisjonsversjon, ser du et varselikon på mallisten.

 

Planlegge en publiseringsjobb

Under Planlegging kan du automatisk sette opp publiseringsjobben som skal kjøres med et spesifikt tidsintervall.

 1. Klikk på Publisering.
 2. Under Planlegging aktiverer du ( ) bryteren Planlegging.
 3. Velg om du vil at jobben skal kjøres i et Daglig, Ukentlig eller Månedlig intervall.
 4. I feltene Start velger du startdato og -klokkeslett. Her angir du også hvor ofte du vil at jobben skal gjentas.