Planlegge en publiseringsjobb

Under Planlegging kan du automatisk sette opp publiseringsjobben som skal kjøres med et spesifikt tidsintervall.

  1. Klikk på Publisering.
  2. Under Planlegging aktiverer du () bryteren Planlegging.
  3. Velg om du vil at jobben skal kjøres i et Daglig eller Månedlig intervall.
  4. I feltene Start velger du startdato og -klokkeslett.
  5. Under Gjenta hver angir du hvor ofte du vil at jobben skal gjentas.