Redigere en eksisterende publiseringsjobb

 1. Klikk på Publisering.
 2. Klikk på publiseringsjobben du vil redigere.
 3. Klikk på Rediger.

Du kan redigere:

 • Navn: Angi et navn på publiseringsjobben.
 • Beskrivelse (valgfritt): Angi en beskrivelse for publiseringsjobben.
 • Slik endrer eller legger du til rapporter:
  • Klikk på knappen Bla gjennom maler.
  • Velg ✅ rapportene du vil inkludere i publiseringsjobben. Du kan velge flere rapporter.
  • Klikk på Velg.

MERK: Sikkerhetskontekst er som standard satt til Mottaker. Dette er for å sikre at mottakeren av rapportene bare ser dataene han eller hun har tillatelse til å se. Hvis du endrer dette til Meg, ser mottakeren av rapportene alle dataene du har tilgang til.

 • Endre parametere:
  • Under Parametre velger du parametrene du vil ha for rapportene. Alternativene du ser her, vil avhenge av hvilke parametre du må angi for å kjøre rapportene. MERK: Hvis du har mer enn fem rapporter, vil det bli flere sider.
 • Endre mottakere:
  • Under Mottakere velger du mottakere fra listen over Brukere eller Roller. MERK: Du kan bare sende rapporter til brukere som har tilgang til modulen Publisering.
  • Klikk på fanen Mål. Her kan du velge om mottakeren skal motta rapportene som e-post, eller om de skal sendes til Arkiv-modulen deres, eller begge. Se Arkiv hvis du vil ha mer informasjon om funksjonaliteten i modulen Arkiv.

4. Når du har gjort de ønskede endringene i publiseringsjobben, klikker du på Lagre eller  Lagre og kjør.

 

MERK: Noen brukere kan oppleve problemer med å legge til gamle rapporter i en publiseringsjobb. Selv om disse ville kjøre problemfritt i Rapportering, kan de ikke kjøres i en publiseringsjobb, fordi denne krever at rapporter er kompatible med OneStop Reporting 5.0.1. For å løse dette må du åpne rapporten i Report Designer, lagre og publisere rapporten på nytt i Rapportering. Hvis det er problemer med definisjonsversjon, ser du et varselikon på mallisten.

 

 

NESTE: Du kan også planlegge publiseringsjobbene. Hvis du vil ha mer informasjon, se: Opprette en ny publiseringsjobb