Slette en eksisterende publiseringsjobb

  1. Klikk på Publisering.
  2. Klikk på publiseringsjobben du vil slette.
  3. Klikk på Slett.