OneStop Reporting Report Designer er en applikasjon for design av rapport- og budsjettmaler. Report Designer er et komplett Excel-basert verktøy som gjør brukeren i stand til å bygge rapporter og budsjettmaler på sin organisasjons data i OneStop Reporting. OneStop Reporting-brukere vil kunne lage bl.a. regnskaps-, drifts- og KPI-rapporter med diagrammer og grafiske elementer. Brukere kan også kjøre rapporter fra Report Designer. For å få tilgang til Report Designer må brukeren ha brukernivået Designbruker.