Installere Report Designer

Første gang du skal bruke Report Designer, må du installere OneStop Reporting-programtillegget til Excel-applikasjonen. Påse at PC-en oppfyller de tekniske kravene angitt her. MERK: Du må ha administratorrettigheter på PC-en for å kunne installere Report Designer. Hvis du ikke gjør det, må du kontakte IT-avdelingen for å få hjelp.

Se Tekniske krav for tekniske krav.

For å laste ned installasjonsfilen: Last ned Report Designer.

 

Installere Report Designer

Hvis du har Excel åpnet, lukker du applikasjonen.

  1. I portalen går du til Rapportering.
  2. Klikk på en rapport, og klikk på Rediger.

Et nytt vindu åpnes i nettleseren.

3. Klikk på koblingen Last ned siste versjon av OSR Report Designer.

4. Klikk på Kjør.

  Oppsettveiviser for OSR Report Designer åpnes.

5. Klikk på Neste.

6. I dialogboksen Velg en filplassering bruker du standardfilplasseringen eller velger en annen.

7. Klikk på Installer.

Installasjonen er ferdig.

8. Klikk på Lukk.

9. I portalen går du til Rapportering.

10. Klikk på en rapport, og klikk på Rediger.

Rapporten åpnes i Excel, og du har nå en ekstra OneStop Reporting-fane.