Ved hjelp av Report Designer kan du opprette formaterte Excel-baserte rapporter som andre brukere kan få tilgang til og kjøre i Live-rapportering.  Report Designer bruker det kjente Microsoft Excel-brukergrensesnittet og en enkel dra-og-slipp-funksjonalitet til å opprette rapporter av høy kvalitet. Videre kan formatering, beregninger og diagrammer i Excel legges til i rapportene. Med hver kjøring av rapporten filtrerer du informasjon basert på rapportparametrene og gjør rapportene dynamiske.