Excel-båndet i OneStop Reporting finner du øverst i Excel-vinduet. Derfra kan du enkelt få tilgang til nøkkelfunksjonene i  Report Designer.

 Knapp på Excel-båndet  Funksjon
  Oppretter en ny rapport i en ny arbeidsbok.
  Bruker gjeldende arbeidsbok som grunnlag for en ny rapport.
  Gjør det mulig å laste opp en rapport til OneStop Reporting-portalen. MERK: Rapporter lastes automatisk opp til portalen når du lagrer.
  Åpner dialogboksen Rapportkonfigurasjon, der du kan konfigurere selskapet.
  Gjør det mulig å sette inn valgfri tilleggsinformasjon, f.eks. rapporttittel og beskrivelse. Gjør det også mulig å angi passordet for beskyttede arbeidsark.
Gir tilgang til rapportfunksjonsinnstillinger, informasjon om versjonen av Report Designer og diverse alternativer.
Åpner og lukker menyen Designer på venstre side av bildet, der du finner de integrert feltene fra ERP-systemet så vel som forhåndsdefinerte periodefunksjoner.
  Åpner og lukker vinduet Oppsettredigering, der du kan filtrere, sortere og gruppere rapporten.
  Aktiverer og deaktiverer oppsettskommentarer som viser filtrene, grupperingene og funksjonene som er brukt på ark-, rad-, kolonne- eller cellenivå i rapporten.
  Åpner og lukker dialogboksen Rapportparametre, der du kan administrere egenskapene for parameterne som har blitt brukt på rapportdefinisjonen.
  Aktiverer og deaktiverer automatisk opprettelse av parametre. Når det er deaktivert, opprettes ikke rapportparametre med mindre du uttrykkelig oppretter én med dialogboksen Rapportparametre.