Alternativer

Hvis du klikker på knappen Alternativer, åpnes dialogboksen Report Designer-alternativer. Denne dialogboksen inneholder to faner: