Fanen Designer

 Alternativ  Funksjon
Åpne alltid Report Designer i kjøremodus Hvis boksen er aktivert og en lagret rapport er åpnet, vil Report Designer alltid åpnes med fanen Kjør aktivert.
Sett inn felttittel over cellen ved slipp Hvis denne boksen er aktivert, oppretter Report Designer automatisk en tittel én celle over datafeltet når et datafelt er dratt til et Excel-ark. Tittelen kan endres eller slettes i cellen.
Vise verktøytips i moduler Hvis boksen er aktivert, får du verktøytips med ekstra teknisk informasjon fra ERP-systemet når du holder markøren over et dataelement i Report Designer-menyen.
Opprett gruppe Dialogboksen  Den vertikale glidebryteren har tre innstillinger (Alltid, Betinget og På CTRL). Avhengig av posisjonen ber Report Designer deg alltid, betinget eller aldri opprette en ny gruppe når et datafelt dras til rapportdefinisjonen. Hvis glidebryteren er satt til På CTRL, ber OSR Report Designer deg aldri gjøre dette, og du må manuelt opprette en gruppe ved å holde inne CTRL-tasten mens du drar feltet.
Applikasjon Gjør det mulig å velge et språk for OSR-applikasjonen ved hjelp av en rullegardinliste.
Integrasjonsordliste Gjør det mulig å velge et språk for integrasjonspakken ved hjelp av en rullegardinliste.