Fanen Applikasjon

 
Alternativ  Funksjon
Koble til automatisk Hvis den er aktivert, kobles Report Designer alltid til når Excel kjøres. Hvis boksen ikke er aktivert, må du imidlertid koble til Report Designer manuelt før du utformer eller kjører en rapport.
Start rapport automatisk Hvis du åpner Excel ved å dobbeltklikke på en OneStop Reporting-rapport via Windows Explorer, overstyrer det innstillingen under Koble til automatisk, og tilleggsprogrammet OSR Report Designer Excel COM starter automatisk når Excel åpnes. Hvis du vil hindre at programtillegget OSR Report Designer Excel COM starter også når Excel åpnes ved å dobbeltklikke på en OneStop Reporting-rapport, må du aktivere boksen Start rapport automatisk. Hvis du vil forhindre at tilleggsprogrammet OSR Report Designer Excel COM starter automatisk uavhengig av hvordan Excel startes, må du deaktivere både alternativet Koble til automatisk og Start rapport automatisk.
Logg på automatisk Hvis boksen er aktivert, logges OSR Report Designer automatisk på med den tidligere påloggede brukeren.
Portalnettadresse Viser URL-adressen for OneStop Reporting-portalen.
Lisensiert til Viser lisensinformasjonen.
Om … Klikk på denne knappen for å få informasjon om Report Designers versjon, versjonsnummer og lisensinformasjon.