Rapportegenskaper

Rapportegenskaper er tilgjengelig fra OneStop Reporting-båndet i Excel. Du får tilgang til dem ved å klikke på knappen Rapportegenskaper.

Generelt-fanen

Her kan du se og endre informasjon om rapporten, som for eksempel tittel, beskrivelse og forfatter, samt få informasjon om når rapporten ble opprettet og sist endret.

Beskyttelse-fanen

Denne sikkerhetsegenskapen gjør det mulig å legge inn passordet brukt i Excels innebygde beskyttelse, slik at det tillater Report Designer å fjerne beskyttelsen på arbeidsboken etter behov.

Excel har to innebygde sikkerhetsfunksjoner:

 • Den første gjelder sikkerheten på filnivå. Brukere kan beskytte hele filen ved å kreve passord for å åpne og endre arbeidsboken. Denne typen sikkerhet samhandler ikke med Report Designer og begrenser kun hvem som kan få tilgang til rapportdefinisjonen. For mer informasjon om sikkerhet på filnivå, se dokumentasjon fra Microsoft Excel.
 • Den andre typen innebygd sikkerhet for Excel er beskyttelse av regnearket eller arbeidsboken. Ved å bruke en av disse funksjonene kan celler i regnearket låses slik at brukere ikke kan endre innholdet i de låste celler med mindre regnearket eller arbeidsboken er ubeskyttet. Hvis denne funksjonen brukes, har Report Designer direkte samhandling med den beskyttede rapportdefinisjonen. Derfor må rapportdesignere oppgi passordet som brukes for å låse regnearket/arbeidsboken i Rapportegenskaper -> Beskyttelse-fanen. Ellers vil ikke rapporten bli generert, og det vil vises en feilmelding

Rapportering-fanen

Rapportegenskapene for Rapportering er:

 • Behold formler i kjørt raport
  • Når dette valget er skrudd på, så beholdes alle formler når rapporten kjøres i OneStop Reporting. Dette gjør det mulig å foreta beregninger etter at rapporten er kjørt i Rapportering. MERK: Denne innstillingen gjelder ikke for budsjettmaler
  • Når denne egenskapen ikke er valgt, fjernes alle formler i den kjørte rapporten i Rapportering og formlene erstattes med faktiske celleverdier. Denne rapportegenskapen kan forbedre rapportens ytelse og redusere kjøretiden. MERK: Drilldown-funksjonalitet fungerer som normalt selv om formlene er fjernet fra rapportmalen
 • Erstatt indirekte referanser
  • Når dette valget er skrudd på, så erstattes indirekte referanser, dvs. INDIRECT(), med direkte referanser for å forbedre ytelsen i formler. Dette fungerer ikke for komplekse referanseargumenter til INDIRECT. MERK: Denne rapportegenskapen gjelder også for budsjettmaler

Budsjettering-fanen

Rapportegenskapene for Budsjettering er:

 • Hent data automatisk i OSR Portal:
  • Når dette er valgt, fremtvinges kjøringen av en rapport- eller budsjettmal i portalen hver gang rapporten åpnes.
  • Noen grunner til å bruke dette kan være:
   • 1) For å sikre at brukeren arbeider med de nyeste dataene i budsjettmalen. Hvis denne egenskapen ikke er valgt, så vil rapportmalen vise data fra forrige gang rapporten ble kjørt av denne brukeren
   • 2) Hvis budsjetteringsdata er oppdatert siden forrige gang rapporten/budsjettmalen ble kjørt, bør rapporten oppdateres for å vise den nyeste statusen. MERK: Hvis du huker av for denne egenskapen, vil kjøringen også skje når du klikker på et loggelement (tidligere kjørt rapport) i menyen til venstre på rapportsiden i portalen. Du bør ha dette i bakhodet hvis rapportene er tunge og tar lang tid å kjøre.
 • Beskytt celler som ikke er formularceller:
  • Når dette alternativet er valgt, beskyttes automatisk alle celler som ikke har en definert lagringsregel for budsjettering. Denne beskyttelsen gjelder når budsjettmalen kjøres i Budsgettering eller i Oppgaver. Dette betyr at sluttbrukere blir forhindret fra å redigere celler som ikke er inndataceller.
  • For avanserte budsjettmaler som har en kombinasjon av lagringsregler med celler som krever brukerinndata og/eller celler med beregnede verdier der inndata ikke er nødvendig, må du bruke Excel-funksjonalitet for å beskytte arket og låse opp inndataceller. Hvis du vil gjøre dette, deaktiverer du egenskapen for automatisk OSR-beskyttelse.
 • Tillat linjedetaljer: Modulen Budsjettering gjør det mulig å angi linjedetaljer for budsjettransaksjoner. Som administrator vil du for eksempel at sluttbrukeren skal angi flere detaljer om reiseutgifter. Hvis du vil aktivere dette, må du kontrollere at det er merket av for dette alternativet.