Report Designer-faner

Report Designer inneholder to faner:

  • Fanen Design genererer ERP-modulene og -dimensjonene basert på integrasjonen som du er koblet til.
  • Fanen Kjør gjør det mulig å velge parametre og kjøre rapporter.

Figur: Report Designer-faner

Avhengig av hvilken fane som er aktiv, vil enkelte funksjoner i Report Designer være deaktivert.

 

Fanen Design inneholder områdene vist på figuren:

Fanen Design:

Alternativ Funksjon
1 Dataelementer En liste over dataelementer fra ERP-systemet. Dra dataelementer til Excel-arket for å opprette en rapportmal. Når du holder musen over et dataelementnavn, kan du se systemnavnet på dataelementet. Du finner mer informasjon under Dataelementer.
2 ERP-moduler En liste over ERP-moduler integrert fra ERP-systemet. Modulene inneholder dimensjoner og mål som kan brukes til å opprette en rapport. Dessuten er periodefunksjoner og rapportparametre inkludert under listen over moduler. Når du holder markøren over et modulnavn, kan du se modulens systemnavn.
3 Funksjonalitet i OneStop Reporting En liste som inneholder funksjonalitet, for eksempel periodefunksjoner, uttrykk, KPIer og drill-til-definisjoner.

 

Fanen Kjør:

Alternativ Funksjon
3 Parametre Parametre definert i rapportdesignen angis. Du kan angi en parameter ved å bruke knappen Oppslag.
4 Knappen Kjør Hvis du vil kjøre rapporten, klikker du på knappen Kjør. Du kan kjøre rapporten i Report Designer, eller den kan publiseres til et vanlig Excel-arbeidsark ved å klikke på rullegardinpilen.