Oppsettredigering

Oppsettredigering gjør det mulig å opprette, redigere og slette virksomhetsregler når du utformer rapporter. Klikk på knappen Oppsettredigering på Excel-båndet i OneStop Reporting for å åpne dette vinduet. Oppsettredigering brukes primært til å administrere filtre, gruppering/sortering og funksjoner for virksomhetsregler på celle-, rad-, kolonne- og arknivå. Vinduet Oppsettredigering inneholder elementene som vises i figuren:

Figur: Grensesnittelementer i Oppsettredigering

 

Rapportnivå (arkfiltre) (1)

Velger hele rapporten slik at regler (parametre) kan brukes på hele Excel-rapporten.

 

Kolonne-/radnivå (kolonnevalg/radvalg) (2)

Du kan velge en kolonne eller rad for å opprette, redigere eller slette virksomhetsregler på kolonne- eller radnivå.   MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapshierarkiet, kan du se Egenskapshierarki.

 

Innstillinger for datavisning (3)

Du kan angi innstillingene for visning av data i rapporten.

Alternativ Funksjon
Ekspanderende Hvis denne er aktivert, angir rapporten detaljene om dimensjoner og oppretter det som er kjent som en ekspanderende gruppe, dvs. angir hver konto i stedet for å gruppere kontoene sammen og vise en sum. Bare tilgjengelig på rad- eller kolonnenivå.
Vis tomme poster Hvis denne er aktivert, viser rapporten dimensjoner med tomme poster i rapporten, dvs. hvis boksen er tømt, vises ikke tomme datasett. Bare tilgjengelig på rad- eller kolonnenivå.
Grense Hvis denne er aktivert, viser rapporten dimensjoner med tomme poster i rapporten, dvs. hvis boksen er tømt, vises ikke tomme datasett. Bare tilgjengelig på rad- eller kolonnenivå.

 

Redigeringsområde for filtre, gruppering/sortering og periodeaggregering (4)

Du kan angi innstillinger for filtre, gruppering/sortering og periodeaggregering i dette området.

 

Faner for filtre, gruppering/sortering, periodeaggregering (5)

Fanene gjør det mulig å konfigurere forskjellige regler for det valgte nivået.   Mer informasjon om de forskjellige alternativene finnes i delen Oppsettredigering.