Etter at en rapportdefinisjon er fullført, kan du kjøre den i Report Designer. Fra Report Designer kan en rapport også publiseres som en statisk Excel-fil for distribusjon til enkeltpersoner uten en Report Designer-lisens.

Rapporter kan også kjøres i OneStop Reporting -portalen, fra modulen Rapportering .

 

Når fanen Kjør er aktiv i Report Designer, kan du ikke lagre endringer som er gjort i dokumentet. Rapportdefinisjoner kan bare lagres mens fanen Design er aktiv.