Fra Report Designer kan rapportdefinisjonen kjøres fra fanen Kjør (1) på menyen Designer , som vist i figuren nedenfor.

 

Avhengig av rapportdefinisjonen kan det være flere parametre (2). For hver parameter kan du bruke knappen Oppslag   til å velge den ønskede parameteren. (Se mer informasjon under Knappen Rapportparametre). Etter at du har valgt parameterne, klikker du på Kjør for å kjøre rapporten (3).