Excel gjør det mulig å programmere tilpassede makroer gjennom bruk av VBA (Visual Basic For Applications). OSR Report Designer gjør det mulig å konfigurere en rapportdefinisjon slik at en makro hentes frem etter at rapporten er generert.

 

Sett en makro til å kjøre automatisk

  1. Trykk på Alt+F11 for å åpne vinduet VBA.
  2. I trestrukturen dobbeltklikker du på Denne arbeidsboken for å åpne kodingsvinduet.
  3. Opprett en makro i VBA under Denne arbeidsboken.
  4. Gi makroen navnet OSR_ReportComplete().
  5. Generer rapporten, og makroen kjøres automatisk.

Se figuren nedenfor for spesifikke detaljer.