OneStop Reporting Report Designer støtter ikke bruk av makroer.

Vi bruker en tredjepartsapplikasjon for å generere rapportene i portalen og denne applikasjonen støtter ikke bruk av makroer.