Dataelementer finnes på fanen Design i området Report Designer på skjermen. Dataelementer anses som undergrupper og inneholder informasjon fra den spesifikke modulen. Når du utformer en rapportmal, drar du forskjellige typer dataelementer inn i Excel-regnearket og det er disse feltene som danner grunnlag for dataen som fremstilles i rapporten.

Figur: Dataelementer i Report Designer

 

De tre typene dataelementer er:

 

Dimensjoner

Dimensjoner representerer en tabell i det tilkoblede systemet. Hvis du utvider dimensjonen ved å klikke på knappen til venstre for dimensjonsnavnet, vises alle attributter som hører til dimensjonen. Alle dimensjoner kan brukes som filtre, gruppering eller trekkes ut som felter som skal vises i rapporten.

 

Attributter

Attributter representerer et beskrivende felt i transaksjonstabellen for det tilkoblede systemet. Alle attributter kan brukes som filtre, gruppering eller trekkes ut som felter som skal vises i rapporten.

 

Måleverdier

Måleverdier representerer et verdifelt i transaksjonstabellen for det tilkoblede systemet. Måleverdier kan brukes som et filter eller trekkes ut som felter som skal vises i rapporten.

 

MERK: De forskjellige typene dataelementer vil utløse visse funksjoner, f.eks. gruppering eller filtre som finnes i Oppsettsredigerings-vinduet.