Dataelementer

Dataelementer finnes på fanen Design i området Report Designer på bildet. Dataelementer anses som undergrupper og inneholder informasjon om den spesifikke modulen. Når du utformer en rapportmal, drar du forskjellige typer dataelementer inn i Excel-regnearket.

Figur: Dataelementer i Report Designer

 

De tre typene dataelementer er:

 

Dimensjoner

 Dimensjoner representerer en tabell i den tilkoblede databasen. Hvis du utvider dimensjonen ved å klikke på knappen til venstre for dimensjonsnavnet, vises alle attributter som hører til dimensjonen. Alle attributter og dimensjoner kan brukes som filtre eller vises i rapportvisningen.

 

Lettdimensjoner

Lettdimensjoner representerer et beskrivende felt i transaksjonstabellen for den tilkoblede databasen. Lettdimensjoner kan brukes som et filter eller vises i rapportvisningen.

 

 Måleverdier

Måleverdier representerer et verdifelt i transaksjonstabellen for den tilkoblede databasen. Måleverdier kan brukes som et filter eller vises i rapportvisningen.

 

MERK: De forskjellige typene dataelementer vil utløse visse funksjoner, f.eks. gruppering eller filtre.