Drill-To er en avansert drilldownfunksjon som gjør det mulig å drille ned gjennom flere moduler. For eksempel kan du starte med en rapport som viser verdier fra Hovedbok, og kan deretter foreta drilldown for å se de underliggende verdiene fra reskontroen Fordringer. Hvis du vil bruke funksjonen Drill-To, må du konfigurere Drill-To-definisjonen i rapportmalen. Drill-To-definisjoner må opprettes på cellenivå som velger en celle som vil være den felles dimensjonen mellom de to forskjellige modulene. For eksempel kan den delte dimensjonen være Kontonummeret eller Bilag-nummeret. Når funksjonen Drill-To brukes, bruker Report Designer den angitte dimensjonen for å gjenfinne oppføringer fra reskontroen. Figuren nedenfor viser grensesnittene som er involvert i å konfigurere funksjonen Drill-To.

 

 

Knapp Funksjon
1 Fanen Drill-To Denne fanen er bare tilgjengelig når du har valgt en celle.
2 Bruk standard drilldown Merk av i denne boksen for å bruke standard drilldown-alternativ. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil opprette en egendefinert drill-to-definisjon.
3 Drill-To-element En liste over Drill-To-definisjoner som brukes på den spesifikke cellen, genereres. Du kan redigere eller slette definisjonen ved å klikke på de aktuelle knappene.
4 Opprett Med denne knappen opprettes en ny Drill-To-definisjon, og Drill-To-bygger åpnes.

 

Du kan konfigurere Drill-Til-definisjonen gjennom Drill-To-byggeren. Konfigurasjonen er nødvendig slik at Report Designer kan filtrere gjennom til den korrekte reskontroen ved hjelp av parametre eller drillkildedimensjoner.

 


Figur: Dialogboksen Drill-To-bygger

Grensesnittnavn Funksjon
1 Navn Opprett et beskrivende navn så du enkelt kan identifisere Drill-To-definisjonen.
2 Search Søk etter dataelementer i ERP-systemet.
3 Modulliste I denne delen vises utvalget av Moduler. Fra listen over Moduler kan du dra dimensjoner til Drill-To-detaljene og filterdelen for å konfigurere Drill-To-definisjonen.
4 Drill-To-detaljer Dataelementer kan dras til denne delen for å opprette kolonneoverskrifter i det resulterende Drill-To-arbeidsarket. Kolonneoverskriftene kan du sortere om ved å dra overskriftstittelen. Du kan dessuten fjerne dataelementet ved å klikke på overskriftstittelen én gang.
5 Drill-To-filtre Dataelementer kan dras til filterdelen, slik at Drill-To-definisjon kan konfigureres til å filtrere til de riktige, detaljerte transaksjonene.

 

Når du bruker knappen Oppslag i Drill-to--filtrene, har du disse alternativene:

 


Figur: Dialogboksen Drill-To-oppslag

 

Fane Beskrivelse
Liste På denne fanen kan du velge et filter basert på en konstant verdi.
Parameter På denne fanen kan du velge et filter basert på en parameter fra rapportdefinisjonen.
Drill-To På denne fanen kan du velge et filter basert på attributtkonteksten for Drill-To-opprinnelsescellen. De tilgjengelige feltene i denne fanen er basert på dimensjonene og attributtene som brukes i den særlige raden eller kolonnen i rapportdefinisjonen.