Drill-To-definisjoner

Drill-to-definisjoner som opprettes i rapportdefinisjonen, vises i ruten Drill-To-definisjoner. Drill-to-definisjoner opprettet i Oppsettredigering, kan gjenbrukes gjennom forskjellige deler i Report Designer ved å dra dem fra ruten Drill-To-definisjoner i fanen Drill-To i Oppsettredigering.

Figur: Ruten Drill-To-definisjoner og fanen Drill-To på Oppsettredigering

 

Redigere en Drill-To-definisjon

  1. I ruten Drill-To-definisjoner velger du definisjonen.
  2. Klikk på alternativet Rediger nederst i ruten.

 

Slette en Drill-To-definisjon

  1. I ruten Drill-To-definisjoner velger du definisjonen.
  2. Klikk på alternativet Slett nederst i ruten.

Nye Drill-To-definisjoner må opprettes fra Oppsettredigering. Mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen Drill-To, finnes i Drill-To og Konfigurere en Drill-To-definisjon.