Før du utarbeider en rapport med Report Designer, er det viktig å forstå hvordan Report Designer bruker dimensjoner, slik at rapporter kan opprettes effektivt. I bunn og grunn har Report Designer mer kontroll over arbeidsboken enn tradisjonelle Excel-tilleggsprogrammer som bare bruker virksomhetsregler på cellenivå. Report Designer gjør det mulig å sette inn virksomhetsregler på fire nivåer:

  • Rapportnivå: Gjelder hele rapporten
  • Kolonnenivå: Gjelder alle celler i gjeldende kolonne
  • Radnivå: Gjelder alle celler på gjeldende rad
  • Cellenivå: Gjelder bare gjeldende celle

Et typisk eksempel ville være en regnskapsrapport med følgende plassering for virksomhetsregler: – Parametre for avdeling/selskap (filtre): Rapportnivå – Kontovalg: Radnivå – Periodevalg (Aktuell periode, År til dato, osv.): Kolonnenivå – Sum og variansformler: Cellenivå   Du kan se virksomhetsregler i vinduet Oppsettredigering ved å klikke på boksene vist for arknivået og rad- eller kolonnenivået slik det fremgår av figuren. Hvis du vil se virksomhetsregelen på cellenivå, klikker du i den bestemte cellen i Excel-arbeidsarket.