Før du utarbeider en rapport med Report Designer, er det viktig å forstå hvordan Report Designer bruker dimensjoner, slik at rapporter kan opprettes effektivt.

Report Designer gjør det mulig å sette inn regler for filtrering på fire nivåer:

  • Ark: Gjelder hele arket
  • Kolonne: Gjelder alle celler i gjeldende kolonne
  • Rad: Gjelder alle celler på gjeldende rad
  • Celle: Gjelder bare gjeldende celle

Et typisk eksempel ville være en regnskapsrapport med følgende plassering for filtere:

  • Filter for avdeling/selskap: Arknivå
  • Valg av konto: Radnivå
  • Valg av periode (Aktuell periode, År til dato, osv.): Kolonnenivå
  • Sum og variansformler: Cellenivå 

Du kan se filterne i vinduet Oppsettredigering ved å klikke på boksene vist for arknivået og rad- eller kolonnenivået slik det fremgår av figuren.

Hvis du vil se virksomhetsregelen på cellenivå, klikker du i den bestemte cellen i Excel-arbeidsarket.