Hvis data som genereres i rapporten, inneholder innledende nuller (dvs. avdeling nummerert 000), viser Excel bare et enkelt 0. Men du kan vise innledende nuller korrekt ved simpelthen å legge til parentes før og etter OSR-funksjonen på formellinjen. Se figuren nedenfor.