Gode fremgangsmåter for å opprette konsoliderte rapporter

  MERK: Med «konsolidert» mener vi å samle inn data på tvers av enheter med lignende konstruksjoner og oppsummere i en konsolidert rapport. Dette er ikke ekte økonomisk konsolidering. Vær også oppmerksom på at valutaoversettelser ikke håndteres automatisk og må defineres i malen (ved hjelp av Report Designer).

For å kunne konsolidere rapporter fra flere selskaper må du:

  • Ha alle selskaper i samme miljø i OneStop Reporting-portalen: Det betyr at alle selskapene må være innenfor samme leier i Administrasjon som vist i dette eksemplet:

  • Ha dimensjonen Selskaper for grupperapportering i rapporten. I eksemplet nedenfor finner du dimensjonen Selskaper for grupperapportering i Mer- feltene. Dette kan være annerledes i regnskapssystemet ditt.

  • Ha en metode for eliminering implementert i rapportmalen:

Vanligvis finnes det tre metoder du kan bruke i Report Designer: (Metoden du velger å bruke i OneStop Reporting, avhenger av hvordan selskapet håndterer elimineringer.)

  1. I regnskapssystemet kan du bruke en bestemt dimensjon til å tagge interne transaksjoner. I Report Designer må du filtrere på denne dimensjonen i elimineringskolonnen.
  2. Hvis du har bestemte kontoer som brukes for interne transaksjoner, må du filtrere på disse kontoene i elimineringskolonnen i rapportmalen.
  3. Hvis du har et bestemt selskap for elimineringer, må du bruke dette til å filtrere på elimineringskolonnen i rapportmalen.

MERK: De konsoliderte rapportmalene fra OneStop Reporting-markedsplassen har ikke implementert en elimineringsmetode, og dette må inkluderes i malen.

Vær også oppmerksom på at elimineringene må gjøres for hvert selskap.