Excel har to forskjellige innebygde sikkerhetsfunksjoner:

  • Den første er sikkerhet på Excel-filnivå. Du kan beskytte hele filen ved å kreve et passord for å åpne og endre arbeidsboken. Denne typen sikkerhet interagerer ikke med Report Designer og begrenser bare hvem som kan åpne rapportdefinisjonen. Mer informasjon om sikkerhet på filnivå finnes i relevant Microsoft Excel-dokumentasjon.
  • Den andre typen innebygd sikkerhet for Excel er funksjonen beskytt ark eller beskytt arbeidsbok. Ved hjelp av en av disse funksjonene kan du låse arbeidsarkcellene slik at brukere ikke kan endre innholdet i låste celler hvis arbeidsarket eller arbeidsboken ikke er ubeskyttet. Hvis denne funksjonen brukes, er det direkte interaksjon med Report Designer som leser den beskyttede rapportdefinisjonen. Rapportutviklere derfor angi passordet som brukes til å låse arbeidsarket/arbeidsboken på fanen Rapportegenskaper -> Beskyttelse (se figur nedenfor). Ellers genereres ikke rapporten, og det vises en feilmelding.