Å koble ark i OSR Report Designer kan ikke gjøres på samme måte som i en vanlig arbeidsbok. Hvis du vil koble ark i Report Designer, kreves formler på grunn av kompleksitetene i ekspanderende grupper og referanser mellom arbeidsark. I denne delen forklares trinnene med å sette opp et enkelt koblet ark. Konseptet kan brukes for å utarbeide mer komplekse rapporter.

 

Koble ark

I dette eksempelet opprettes to identiske ark, men det andre arket vil referere til celler fra det første arket.

1. Opprett en enkel rapport med disse elementene:

  • Fra mappen Hovedbok setter du inn avdeling, konto, beskrivelse (under konto-dimensjon), og mengde i celle B8–E8.
  • Dra periode-dimensjonen til celle E6
  • Dra funksjonen År til dato fra modulen Periodefunksjoner til celle E3.

Rapporten må se ut som figuren vist nedenfor.

MERK: Påse at en gruppe opprettes på rad 8 og kolonne E.

 

2. Høyreklikk på arbeidsarket, og velg OneStop Reporting > Kopier.

3. Opprett et nytt arbeidsark.

4. Høyreklikk på den nye arkfanen, og velg OneStop Reporting > Lim inn som ny.

 

Nå må du opprette referansenavn på det første arket.

 

5. Åpne det første arket (Ark 1), og merk cellene E6 og F6. I navneboksen gir du nytt navn til dette settet med celler Periode2.

 

MERK: Grunnen til å velge en ekstra celle til høyre er at gruppen i kolonne E inneholder en ekspanderende gruppe som vil føre til et ukjent antall kolonner. Hvis du velger den ekstra cellen, påses det at alle kolonnene som opprettes av ekspansjonen, inngår i referansen. Det samme ville gjelde hvis en ekspanderende gruppe eksisterte i radgruppen. Men for en ekspanderende gruppe på en rad bør den ekstra cellen som velges, være én celle nedenfor.

 

6. Åpne den kopierte versjonen av rapporten i Sheet1(1). Slett innholdet i celle E6 og koble perioden fra det opprinnelige arket ved å sette inn formelen =INDIRECT(“Sheet1!Period2”).

 

Du kan nå kjøre rapporten, og arkene vil se identiske ut fordi dimensjonen Periode i det andre arket refererer til dimensjonen Periode i det opprinnelige arket.