Oppsettredigering brukes primært til å administrere filtre, gruppering/sortering og funksjoner for virksomhetsregler på celle-, rad-, kolonne- og arknivå, i tillegg til Lagringsregler. Klikk på knappen Oppsettredigering på Excel-båndet i OneStop Reporting for å åpne Oppsettredigering. De forskjellige funksjonene i Oppsettredigering forklares i de neste delene.

 

Figur: Oppsettredigering – Report Designer