Ekspanderende grupper er en vesentlig del av Report Designer. Det involverer for eksempel å opprette en liste over hver konto i stedet for å gruppere kontoene sammen og vise en sum for alle kontoer.

 

Opprette ekspanderende grupper

Slik oppretter du ekspanderende grupper:

  1. I vinduet Oppsettredigering velger du boksen Ekspanderende for å opprette ekspanderende grupper i den angitte raden eller kolonnen for dataelementer som er sett til Gruppe på fanen Gruppering/sortering.

 

TIPS:Den raskeste måten å opprette en ekspanderende gruppe på er å dra et dataelement, f.eks. Selger, til rapportdefinisjonen og velge Opprett en ny utvalgsgruppe på raden eller Opprett en ny utvalgsgruppe på kolonnen. Som standard oppretter Report Designer en ekspanderende gruppe og viser gruppen på fanen Gruppering/sortering i vinduet Oppsettredigering.

 

Figur: Prosessen med å opprette ekspanderende grupper i Oppsettredigering

 

TIPS:Hvis raden/kolonnen er en ekspanderende gruppe, angis det med et lite, grønt plusstegn i boksen for den aktuelle raden eller kolonnen.   Hvis rapporten genereres og en ekspanderende gruppe ikke er opprettet, vil rapporten føre til konsolidering av alle data i kontoen, slik det fremgår av figuren nedenfor.

 

Figur: Rapport uten ekspanderende gruppe

 

Hvis en ekspanderende gruppe opprettes, gis derimot detaljene om kontoen, som vist i figuren nedenfor.

 

Figur: Rapport med en ekspanderende gruppe