Hvis du vil opprette mer fleksibel rapportering, kan du opprette ekspanderende grupper inne i andre ekspanderende grupper for å skape nestede ekspanderende grupper. En ekspanderende gruppe innenfor en annen ekspanderende gruppe kan betraktes som et hierarki. Forestill deg at det er to datasett, det ene alfabetisk og det andre numerisk (A, B, C … og 1, 2, 3 …), og det ene er et attributt av det andre.

 

Opprette en nestet ekspanderende gruppe

  1. Dra de relevante dataelementene i rapportdefinisjonen.
  2. I dialogboksen OneStop Reporting klikker du på Opprett en ny valggruppe på raden. MERK: De to dataelementene må plasseres på sammenhengende rader.

 

 

Som standard oppretter Report Designer to separate ekspanderende grupper. Men du vil opprette en nestet ekspanderende gruppe.

 

3. I vinduet Oppsettredigering dra du boksen for ekspanderende gruppe slik at den går over flere rader.

 

 

Rapportene for separate ekspanderende grupper (t.v.) og en nestet ekspanderende gruppe (t.h.) vises på figuren nedenfor.