Opprettelse og administrering av filtre er en sentral funksjon for å utarbeide en rapportdefinisjon. Du kan bruke filtre på grupper opprettet på ark-, rad-, kolonne- eller cellenivå. Slik oppretter du et filter:

  • Dra et element fra menyen Report Designer til det egnede området på fanen Filtre i Oppsettredigering (område under teksten Dra felter til område nedenfor for å opprette filtre). Et eksempel vises på figuren nedenfor.

 

 

Du kan få tilgang til eksisterende filtre ved å klikke på boksene i respektive rad eller kolonne, slik det fremgår av figuren nedenfor. Fra vinduet Oppsettredigering kan du endre og slette filtre.

 

 

De neste avsnittene dekker det grunnleggende ved konfigurering av filtre: