Filtre kan videre konfigureres ved hjelp av funksjonen dimensjonsoppslag:

  1. Klikk på knappen Dimensjonsoppslag for å vise attributtene som er tilgjengelige for å filtrere for den spesifikke dimensjonen.

 

 

2. I dialogboksen Oppslag kan du angi dimensjonen til å forbli statisk eller dynamisk avhengig av rapportkravene. Hvis du vil opprette et statisk filter, velger du fanen Liste i vinduet Oppslag. Velg ønsket konto, avdeling, entitet osv., og klikk på OK. Boksen Bruk intervaller: Hvis denne boksen er aktivert og flere dataelementer er valgt, vises de valgte dataene som et område i tekstboksen nederst i vinduet. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, vises alle merkede data enkeltvis i den nederste tekstboksen.

 

 

Hvis du vil opprette en parameter manuelt, skriver du inn {@Dimension_Name}.

For Periode-dimensjoner kan du angi verdien aktuell periode +/- for enkeltperiode-parametere. Dette gir Report Designer mulighet til å velge riktig periode basert på datamaskinens dato. Rapportparametre trenger derfor ikke å oppdateres manuelt før du kjører en planlagt rapport.

 

 

NESTE: Arbeide med operatorene.