Få tilgang til gruppering og sortering ved å klikke på fanen Gruppering/sortering i vinduet Oppsettredigering. MERK: Fanen Gruppering/sortering er utilgjengelig hvis rapportnivået er valgt. I tillegg vil ikke gruppering skje hvis det ikke er merket av for Ekspanderende.

Figur: Grupperings- og sorteringsalternativer

 

Ikon Funksjon
1   Øk eller reduser prioriteten for dataelementet i sorteringsrekkefølgen.
2   Velg visningsalternativet for raden, kolonnen eller cellen. De tilgjengelige alternativene er Ingen, Gruppe, Sum, Min., Maks. og Telling.
3   Hvis dette ikonet vises, er sorteringen i stigende rekkefølge for gruppen. Klikk på på dette ikonet for å bla gjennom sorteringsalternativene.
3   Hvis dette ikonet vises, eksisterer ikke sorteringen for gruppen. Klikk på på dette ikonet for å bla gjennom sorteringsalternativene.
3   Hvis dette ikonet vises, er sorteringen i synkende rekkefølge for gruppen. Klikk på på dette ikonet for å bla gjennom sorteringsalternativene.
4 Slett dataelementet fra fanen Gruppering/sortering.