Report Designer viser automatisk dataelementer på rad- eller kolonnenivå hvis en dimensjon eller lettdimensjon er dratt til en celle og en gruppe allerede finnes på rad- eller kolonnenivået. Et eksempel vises på figuren nedenfor.

 

 

Gruppering av dimensjonen konto viser i bunn og grunn resultater på kontonivå selv om det finnes detaljerte underkontoer. Hvis kontodatafeltet ikke er gruppert, viser rapporten alle underkontoer på kjøretidspunktet. Mer informasjon om gruppering finnes under Ekspanderende Grupper.