Fra Periodeaggregering-fanen har du muligheten til å aggregere data.
Aggregering av data innebærer å vise totale resultater for hver måned, i stedet for å vise for en måned.