Periodefunksjoner kan åpnes ved å klikke på fanen Periodefunksjoner nederst i vinduet Oppsettredigering. Fanen Periodefunksjoner genererer en liste over periodefunksjoner som ble brukt på den valgte kolonnen eller raden.

Hvis du vil sette inn periodefunksjoner, som finnes under Periodefunksjoner i menyen Report Designer, har du to alternativer:

  • Dra periodefunksjonen til en celle i en rapport. Hvis du drar en periodefunksjon til en rapport, opprettes en funksjon automatisk for kolonnen.
  • Dra funksjonen til vinduet Oppsettredigering under fanen Filtre.

Begge metoder vises på figurene nedenfor.

Metode 1:

Metode 2:

I dag er alle funksjoner månedsbaserte og gjør det mulig å kontrollere gruppens viste data etter måned.

Du kan endre periodefunksjon ved å klikke på rullegardinlisten på fanen Filtre.

Figur: Periodefunksjonsalternativer på fanen Filtre