Periodefunksjoner er forhåndsdefinerte funksjoner, for eksempel hittil i år, denne perioden i fjor osv., som enkelt lar deg sammenligne data fra ulike perioder. Du finner de tilgjengelige periodefunksjonene under Periodefunksjoner på menyen Report Designer. Hvis du vil sette inn periodefunksjoner, som finnes under Periodefunksjoner i menyen Report Designer, har du to alternativer:

  • Metode 1: Dra periodefunksjonen til en celle i en rapport. Hvis du drar en periodefunksjon til en rapport, opprettes en funksjon automatisk for kolonnen.
  • Metode 2: Dra funksjonen til vinduet Oppsettredigering under fanen Filtre i en gruppe.

Begge metoder vises på figurene nedenfor.

 

Metode 1:

Figur. Metode 1

 

Metode 2:

Figur: Metode 2

 

I dag er alle funksjoner månedsbaserte og gjør det mulig å kontrollere gruppens viste data etter måned. Du kan endre periodefunksjon ved å klikke på rullegardinlisten på fanen Filtre.

 

Figur: Periodefunksjonsalternativer på fanen Filtre