I dag er alle periodefunksjoner månedsbaserte og gjør det mulig å kontrollere gruppens viste data etter måned. Du kan dra Periodefunksjoner inn i rapportdefinisjonen eller vinduet Oppsettredigering.  

Figur: Periodefunksjoner