Administrere parametre via Oppsettredigering

Den andre metoden for å administrere parametre er via Oppsettredigering. Når filtre opprettes på ark-, kolonne- eller radnivå, kan du angi parametre med knappen Oppslag og åpne fanen Parametre. Du kan opprette en parameter ved å tilordne en parameter til filteret eller klikke på Opprett en ny parameter, som åpner Veiviseren for rapportparametre.

 

 

 

MERK: Du finner eksisterende parametere ved å velge Rapportparametere-knappen i Excel-båndet OneStop Reporting eller ved å velge modulen Rapportparametere Designer-menyen.