Statisk modus for rapporter: Fjerne eller beholde formler i kjørt rapport

Noen av våre brukere har svært store rapporter, som inneholder mange celler med formler, der mange refererer til andre celler og funksjoner. Dette kan føre til ytelsesproblemer når du kjører rapporter i portalen. Vi har derfor gjort det mulig å kjøre rapporter i «statisk modus». Dette betyr at alle formler fjernes i arbeidsboken, og verdiene erstattes med faktiske celleverdier. Brukere kan kontrollere formelinnstillingene for en rapportmal fra Egenskaper for rapport i Report Designer. I fanen Reporting finner du nå avmerkingsboksen Behold formler i kjørt rapport. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, fjernes formlene fra rapporten.

  • Standardinnstillingen for eksisterende rapporter er avmerket (sann).
  • Standardinnstillingen for nye rapporter er ikke avmerket (falsk).

MERK: Dette alternativet vil ikke ha noen innvirkning på budsjetter.

Beholde formler i kjørt rapport

  1. I Report Designer, i fanen OneStop Reporting, klikker du på Egenskaper for rapport.
  2. Klikk på fanen Rapportering.
  3. Merk av for Behold formler i kjørt rapport.
  4. Klikk på OK.

Alle formler i den genererte rapporten beholdes under behandling.

Fjerne formler i kjørt rapport

  1. I Report Designer, i fanen OneStop Reporting, klikker du på Egenskaper for rapport.
  2. Klikk på fanen Rapportering.
  3. Fjern merket for Behold formler i kjørt rapport.
  4. Klikk på OK.

Alle formlene i den genererte rapporten fjernes nå under behandling, og verdiene erstattes med faktiske celleverdier. Når formler fjernes fra en rapport, er det ikke lenger mulig å foreta beregninger i kjørte rapporter i Rapportering. MERK: Når formler fjernes fra rapportmalen, vil drilldown fungere som normalt.