For å illustrere opprettelsen av uttrykk og KPIer skal vi se på noen eksempler. Først skal vi opprette to uttrykk kalt INNTEKT og VAREFORBR. Vi skal deretter opprette en KPI kalt BRUTTOFORTJENESTE % som bruker disse to uttrykkene til å vise bruttofortjenesten i %. Til slutt ser vi på et eksempel der vi oppretter en KPI basert på mål.