1. Klikk på Uttrykk på menyen Report Designer, og deretter på Administrer Expressions.

 

 

Uttrykk organiseres i grupper, så du må først opprette en gruppe.

2. Klikk på Ny for å opprette en ny uttrykksgruppe. (Våre to uttrykk INNTEKT og VAREFORBR (kostnader for solgte varer) vil bli lagt til i denne gruppen.)

 

 

3. Skriv inn et navn på uttrykksgruppen i dialogboksen Uttrykksredigering. (I eksemplet bruker vi Økonomiske uttrykk.)

4. Klikk på knappen Legg til.

5. Erstatt standardteksten New expression med navnet på det første uttrykket, INNTEKT.

 

6. Klikk på uttrykket INNTEKT.

7. Finn kontodimensjonen, og dra den inn i Filtre-området.

8. Klikk på knappen Oppslag, og velg de nødvendige kontoene som skal være en del av uttrykket INNTEKT. (Kontoene 200:270 i dette eksemplet.)

 

 

9. Klikk på knappen Legg til på nytt, og gi dette uttrykket navnet VAREFORBR.

10. Gjenta prosessen med å dra kontodimensjonen til filterområdet og angi den relevante kontoinformasjonen. (Konto 310 i dette eksemplet.)

 

 

11. Klikk på OK for å bekrefte og lukke dialogboksen.

12. Klikk på Lukk for å avslutte dialogboksen Uttrykksgrupper.