I dette eksempelet oppretter vi en KPI basert på mål. Denne gangen skal vi opprette en KPI som deler et Linjebeløp-mål med et Mengde-mål.

  1. I menyen Report Designer klikker du på KPIer og deretter Behandle KPIer.

 

2. I dialogboksen KPI klikker du på gruppen Finansielle KPIer som du opprettet i det forrige eksemplet.

3. Klikk på Endre.

4. Klikk på knappen Legg til for å legge til en ny KPI.

5. Angi et navn i feltet Navn. I dette eksemplet har vi gitt KPIen navnet Gjennomsnittlig beløp.

6. Velg alternativet Basert på mål.

7. Klikk på knappen Rediger.

 

8. I KPI-redigering gjør du følgende:

a. Åpne modulen Salg, og velg mappen Salgsordrelinjer.

b. Dra Linjebeløp-målet til Formel-området.

c. Klikk på knappen Del med (/).

d. Dra Antall-målet til Formel-området.

e. Klikk på OK.

 

9. I dialogboksen KPI klikker du på OK.

10. I dialogboksen KPI-gruppe klikker du på Lukk.

KPIen er nå opprettet og klar til bruk i rapporter.