I dette eksemplet oppretter vi en KPI som viser bruttofortjeneste i %. Denne KPIen vil være basert på uttrykkene INNTEKT og VAREFORBR.

  1. I menyen Report Designer velger du KPI og deretter Administrer KPIer.

 

 

2. Klikk på Ny i dialogboksen som åpnes.

3. I den neste dialogboksen angir du navnet på en KPI-gruppe (i eksemplet Økonomiske KPIer). Du kan også legge til en beskrivelse.

4. Klikk på Legg til, og gi deretter et navn til KPIen: BRUTTOFORTJENESTE %. Du kan også skrive inn en kommentar.

 

 

4. Denne KPIen vil være basert på uttrykk, så pass på at alternativet Basert på uttrykk er valgt.

Deretter må du angi hvilket mål uttrykkene som skal inkluderes i KPIen, er basert på.

5. Klikk på knappen Rediger mål i boksen Måleverdi

6. Finn og velg målet som uttrykkene INNTEKT og VAREFORBR er basert på. I vårt tilfelle er dette Nettobeløp (under Hovedboktransaksjoner).

7. Klikk på OK for å bekrefte.

 

 

8. Klikk på knappen Rediger i feltet Formel.

 

 

KPI-redigering åpnes:

 

 

Navn
1 Uttrykk
2 Formel-området
3 Operatorer-området

 

KPIen BRUTTOFORTJENESTE % vil bestå av uttrykket INNTEKT minus uttrykket VAREFORBR delt på INNTEKT for å få resultatet i prosent. Formelen vil se ut som vist i figuren nedenfor:

 

 

9. Utfør følgende trinn for å bygge formelen:

a. I delen Operatorer klikker du på ( (venstreparentes) to ganger.

b. Dra uttrykket INNTEKT til Formel-området.

c. Klikk på * (multipliser med) og skriv inn -1 i Operatorer-området. Dette er for å konvertere inntektsbeløpene som er negative i ERP-systemet, til positive beløp, slik at begge enhetene som skal beregnes, er positive for å gi riktig resultat.

d. I Operatorer-området klikker du på ) (høyreparentes).

e. I Operatorer-området klikker du på (minus).

f. Dra uttrykket VAREFORBR til Formel-området.

g. I Operatorer-området klikker du på ) (høyreparentes).

h. I operasjonsdelen klikker du på / (del med).

i. Dra uttrykket INNTEKT til Formel-området.

j. Klikk på * (multipliser med) og skriv inn -1 i Operatorer-området. (Igjen for å konvertere inntektsbeløpene til positive beløp.)

k. I Operatorer-delen klikker du på ) (høyreparentes).

l. Klikk på OK for å bekrefte.

10. Klikk på OK og deretter Lukk for å lukke dialogboksen KPI.