KPIer

KPIer kan opprettes og administreres via menyen Report Designer under KPIer.

 

 

En KPI er et beregnings-/nøkkeltall som du kan bruke på nytt på tvers av flere rapporter. KPIer brukes på samme måte som mål (beløp, antall). I stedet for å dra et beløp eller antall inn i rapporten, drar du ut den fullstendige KPIen. KPIer kan baseres på:

  • Uttrykk (enkelt eller sammensatt utvalg av dimensjoner)
  • Mål (beløp, antall)

 

KPIer basert på uttrykk

  • Når en KPI er basert på et uttrykk, må den inneholde informasjon om hvilket mål (beløp, antall) det vil ha en effekt på. Eksempel: Bruttofortjeneste er Salg – kostnader. Når du oppretter denne KPIen, vil det være viktig om du velger det faktiske beløpet eller budsjettbeløpet som mål.
  • En KPI har en formel. Formelen er basert på uttrykk og vanlige matematiske operatorer (+, -, /, *) og konstanter.
  • Det er også mulig å legge til periodefunksjoner i en KPI.

 

KPIer basert på mål

  • For KPIer som er basert på mål, må du velge en Factset (modul) som målene du vil bruke, er inkludert i. Hvis du for eksempel vil bruke nettobeløpet fra Hovedbok, må du velge factset for modulen Hovedbok. Et eksempel på en målbasert KPI er gjennomsnittspris, som er beløpet dividert med antall.

 

Fra dialogboksen KPI har du tilgang til følgende alternativer for å administrere KPIer:

Knapp Funksjon
Klikk for å opprette en ny KPI-gruppe. I dialogboksen KPI-grupper må du angi et KPI-gruppenavn før du begynner å velge verdier for KPIen. Du kan også angi en beskrivelse for KPIen.
Klikk for å åpne dialogboksen KPI-grupper og redigere den valgte KPI-gruppen.
Klikk for å slette den valgte KPI-gruppen.
Klikk for å lage en kopi av den valgte KPI-gruppen. Den nylig opprettede uttrykksgruppen kan endres med funksjonen Endre….
Klikk for å åpne et nettleservindu og importere en KPI-gruppe. Gyldige filer er andre OSR-uttrykk med *.xml-formatet.
Klikk for å åpne et nettleservindu og eksportere en KPI-gruppe til plasseringen. Den nylig eksporterte uttrykksgruppen vil være i *.xml-formatet.